Timrå Pingst är en traditionell pingstförsamling mitt i centrala Timrå. Vi firar gudstjänst på söndagar klockan 11:00 (klockan 18:00 på sommaren) och träffas under veckan för olika aktiviteter såsom musikkörer, barn- och ungdomsverksamhet, bön och Bibelsamtal, osv. Vi är även en väldigt internationell församling med många engelsktalande som på fredagar samlas till English Meeting.

Christian MölkPastor och föreståndare i församlingen är Christian Mölk. Christian har tidigare läst på Bjärka-Säbys Bibelskola, arbetat som ungdomspastor i Filadelfia Bankeryd och läst en Teologie kandidatexamen (teol. kand.) på Örebro Missionsskola.

Läs gärna några artiklar från Christian Mölks hemsida:

Är du nyinflyttad i Timrå? Söker du en församling? Har du frågor om den kristna tron, dop och/eller medlemskap? Kontakta gärna: Christian Mölk.

Angående vår grundläggande tro så är vi klassiskt kristna och har samma syn som Pingströrelsen i stort:

Pingströrelsen representerar en klassisk kristen tro som är präglad av den speciella profil som internationellt kallas “pentekostal” teologi och praxis.

Utmärkande för en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den Helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.

Pingströrelsen har växt fram kring denna gemensamma kärna i sin tro. Det betyder dock inte likriktning. Den lokala församlingens suveränitet har alltid betonats och det är ytterst i församlingarnas liv tron formas.

Sedan 2001 samverkar flertalet pingstförsamlingar i riksorganisationen Pingst – fria församlingar i samverkan. Pingsts stadgar anger att:

En gemensam teologisk hållning är utgångspunkten för församlingarnas gemenskap. Den formuleras utifrån tron på Bibeln som Guds ord; 2 Tim 3:16-17 och med mönster från Apg 2:41-42.


Pingst anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den Niceno – konstantinopolitanska, och är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF) samt till Lausannedeklarationen och Manilamanifestet.

Om du vill veta mer detaljerat om vår tro så rekommenderas att du kontaktar oss med en specifik fråga.

Timrå Pingstkyrka

Recent Posts
Kontakta oss

Skicka ett email så hör vi av oss så snart som möjligt!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search